Charlotte Cecilia af Tibell

1820 - 1901

Sverige

Generalsdotter som efter sin omvändelse 1851 började skriva dikter och prosa med kristet budskap. Hon var född och uppvuxen i Stockholm och fick privatundervisning liksom systern Marianna Wilhelmina, som också blev författare.

I debutsamlingen Blommor vid vägen till Zion, 1852, ingår tidigare profana dikter. Romanen Esther och Castenza från 1872 beskriver humoristiskt kvinnors slaveri under männens egoism och skisserar utopiskt ett annat livsmönster. På 1870- och 80-talen skrev hon i kristna tidskrifter.

Litteratur om författaren: ett urval

Signe Walder: En treklang, 1941