Grethe Risbjerg Thomsen

1925 - 2009

Danmark

Skriven av: Elise Andersen

Författaren föddes i ett lärarhem på Sydsjälland, tog studenten 1943 och gifte sig 1948. Efter att ha offentliggjort sina första dikter i Vild Hvede, 1943, debuterade hon med Digte, 1945. Med den tredje diktsamlingen Dagen og Natten, 1948, fick hon sitt konstnärliga genombrott. I det övervägande lyriska författarskapet står längtan efter kärlek mot ensamhet som öde och diktbehov, en spänning som ger hennes dikter en särskild vemodig ton. Försoning och förklaring söks i naturmytens form i diktsamlingen Træerne i byen, 1950. Andra lyriska verk är Udvalgte digte 1945-64, 1966, och Dobbelte landskaber, 1973.

1966 debuterade Grethe Risbjerg Thomsen som romanförfattare med den experimenterande symboliska romanen En verden uden navn om en ung kvinnas väg i ett gränsland utanför lagarna.

Litteratur om författaren: ett urval

Uffe Andreasen: "Grethe Risbjerg Thomsen" i: Dansk Biografisk Leksikon, 1982

Lise Loesch: "Grethe Risbjerg Thomsen" i: Torben Brostrøm och Mette Winge (red): Danske digtere i det 20. århundrede, bd 4, 1982