Eva Ström

1947 -

Sverige

Författararen är utbildad läkare och bor i Kristianstad. Hon har sedan slutet av 1980-talet varit författare och kritiker på heltid. I de första diktsamlingarna, Den brinnande zeppelinaren, 1977, och Steinkind, 1979, märks en stark bildskapande förmåga och en fascination för myter och folksagor liksom att hon utnyttjar den bild- och symbolvärld som erfarenheterna från det moderna sjukhuset givit henne. Hon beskriver kvinnors upplevelser i en tät lyrik, rik på allusioner.

I sin första roman, Det mörka alfabetet, 1981, visar hon på det relativa i den kliniska psykiatrins gränsdragning mellan friskt och sjukt. Det sker bl a i en rad dikter som är insprängda i romanens formexperiment. Här kommer också en religiös tematik till uttryck och en språklig förmedlingsproblematik som även märks i diktsamlingen Akra, 1983, och i prosaboken Samtal med en daimon, 1986. Dikterna i Kärleken till matematiken, 1989, kan förefalla vara mera intellektuella, som upplysningsfilosofi kontra den romantik hon utforskar i romanen Mats Ulfson, 1991.

Edith Södergran, den diktare som vid sidan av Sylvia Plath har betytt mest för Eva Ström, blev ämnet för en monografi 1994 och intrycken från Södergrans värld blandas med den aktuella konflikten, kriget i forna Jugoslavien, i samlingen Brandenburg, 1993, som innebär den kritiska samhällsdiktens återkomst i Sverige. I diktsamlingen Berättelser, 1997, vidareutvecklas såväl denna typ av dikter som den täta prosalyriken. Som dramatiker har Eva Ström inlett ett fruktbart samarbete med regissören Suzanne Osten i radiodramatik och skådespel som ALLA – utom jag, 1987, och Paddakvariet, 1988.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Eva Ström gett ut lyrik i Revbensstäderna, 2002, Rött vill till rött, 2004, och Kniv och flod, 2009, förutom romanerna Bröd, 1999, Claires leende, 2007, och Den flödande lyckan, 2011.

Hon har bl a tilldelats Nordiska rådets litteraturpris 2003, Gerard Bonniers lyrikpris 2005, Bellmanpriset 2005 och Tegnérpriset 2010.

Litteratur om författaren: ett urval

Bo Heurling (red): Författaren själv, 1993

Mona Sandqvist: "Att resa som Eva Ström" i: Lars Elleström och Cecilia Hansson (red): Samtida, 1990

Eva-Britta Ståhl: Allt är sönderslitet men strävar efter helhet: Eva Ström 1977-2002, 2004

Eva-Britta Ståhl: "Utvaldheten är alitid fruktansvärd" i: Samlaren, 1994

Pia Tafdrup: "Nu ser jeg alting som det er. En præsentation af Eva Ströms digtning" i: Den blå port, nr. 3, 1986