Vigdis Stokkelien

1934 - 2005

Norge

Växte upp i en traditionsrik sjöfartsmiljö i Kristiansand i nära kontakt med sina mor- och mormorsföräldrar. Hon blev radiotelegrafist och journalist och var gift med en kapten i handelsflottan. Hon debuterade 1967 med Dragsug (N).

Hennes huvudverk är den delvis självbiografiska romantrilogin LilleGibraltar, 1973, Båten under solseilet, 1982, och Stjerneleden, 1984, som präglas av familjetraditioner, situationen under kriget och henns egna erfarenheter av livet som sjöofficer och kvinna. Livet till sjöss är ett grundmotiv i författarskapets ca 20 böcker: romaner, noveller och skådespel. Återkommande är även ångesten för krig, atomvapen och ekologiska katastrofer.

Litteratur om författaren: ett urval

Rakel Christina Granaas: "Roller, kropp och skrift. Psyskologisk realisme etter 1965" i: Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 3, 1990

Brita Rosenberg: "Oppgjør fra skogene" i: A-magasinet, nr 41, 1982

Janneken Øverland: "Kvinneroller - tilpasning eller oprør? Om Vigdis Stokkeliens og Bjørg Viks forfatterskap" i: Helge Rønning (red): Linjer i nordisk prosa. Norge 1965-75, 1977