Wilhelmina Stålberg

1803 - 1872

Sverige

Författaren var med sina 80 titlar inom dåtidens populära genrer en av de mest produktiva författarna i 1800-talets svenska litteratur. Hon debuterade 1826 med poesisamlingen Min ungdoms idealer men publikgenombrottet fick hon först med romanen Emmas hjerta, 1839.

I debatten om C.J.L. Almquists roman Det går an, 1839, deltog hon med Eva Widebeck, eller Det går aldrig an, 1840. Hon gav ut historiska romaner om bl a Hedvig Charlotta Nordenflycht och drottning Kristina. Hon var även översättare, tidningsskribent och medförfattare till Anteckningar om svenska qvinnor, 1864-66, som innehåller biografiska artiklar om kända kvinnor.

Litteratur om författaren: ett urval

Eva Borgström: "Om jag får be om ölost". Kring kvinnliga författares kvinnobilder i svensk romantik, 1991

Lars Petterson (red): I nationens intresse: ett och annat om territorier, romaner, röda stugor och statistik, 1999