Marry Ailonieida Somby

1953 -

Norge

Den samiska författaren är född i Tana i Norge, har studerat vid universitet i Tromsø och tidigare arbetat med dockteater. Hon har bott i Nord- och Sydamerika men har vänt tillbaka till Norge.

1976 gav hon ut sin första barnbok på samiska Ammulja alit oarbmœlli (Ammul och den blå kusinen), och har sedan dess publicerat ett antal böcker varav flera översatts till norska. Mu Apache ráhkesvuohta./Krigeren, elskeren og klovnen, som är hennes första diktsamling, kom ut 1994 i en tvåspråkig utgåva på samiska och norska.

Litteratur om författaren: ett urval

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 3, 1990

Harald Gaski: Skriftbilder. Samisk litteraturhistorie, 1998