Elsa Soini

1893 - 1952

Finland

Författaren var bibliotekarie och tog i sina romaner parti för den moderna upproriska kvinnan.

I litteraturhistorien klassas hon som populärförfattare vars mest betydande verk anses vara en biografisk roman om den unge Aleksis Kivi. I verkligheten experimenterade hon ofta medvetet med romanens konventioner som i Jumalten ja ihmisten suosikit (Gudarnas och människornas gunstlingar), 1926. I romanen Uni, 1930, problematiseras de traditionella gränserna mellan könen.

Tillsammans med kåsören Serp (pseud för Seere Salminen) skrev hon under 1930- och 1940-talen manus till den populära radio- och filmserien Suomisenperhe (Familjen Suomi).

Litteratur om författaren: ett urval

I. Havu: "Den finska litteraturen" i: Finlands litteratur: 1900-1950, 1958

Liisi Huhtala: "Hengästyttää olla moderni - Elsa Soini" i: Maria-Liisa Nevala (red): "Sain roolin, johon en mahdu". Suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja, 1989

Liisi Huhtala: "'Hurmaava, hiottu, satasärmäinen nykyajan nainen?' Elsa Soinin romaanien naiset nykyaikaa etsimässä" i: Kerttu Saarenheimo och Ulla-Maijajuutila (red): Kirjoja kätköistä. Näkökutmia, 1920-ja 30-luvun unohtuneeseen kirjallisuuteen, 1986

Kristina Malmio: Ett skrattretande (för)fall: teatraliskt metaspråk, förströelselitteratur och den bildade klassen i Finland på 1910- och 1920-talen, 2005