Elvi Sinervo-Ryämä

1912 - 1986

Finland

Beskrev sig själv som en “professionell revolutionär” och var en central gestalt i den vänsterorienterade konstnärsgruppen Kiila. Från en hantverkarmiljö i Österbotten kom hon till universitetet och polyteknisk högskola. Hon var gift, fick tre barn och satt, liksom sin man, i fängelse 1941-44 på grund av sin politiska verksamhet. Författarskapet hör hemma i den antifascistiska litteraturtraditionen.

Hon debuterade 1937 med Kuno Söörnäisistä (En dikt från Sörnäs) (N), och gav 1946 ut sitt huvudverk Viljami Vaihdokas (WilliamBortbyting, 1947) som handlar om det viktiga i att tillhöra en gemenskap. I Toveri, älä petä (N) 1947 (Kamrat, svik inte, 1975), ställs en fängslad kvinna utanför fängelsekollektivet. Förutom romaner och noveller skrev hon skådespel och lyrik. Hon tystnade efter modernismens andra genombrott på 1950-talet.

Litteratur om författaren: ett urval

Kalevi Kalemaa: Elvi Sinervo - vuorellenousija, 1989