Johanne Helene Caroline Schiørring

1836 - 1910

Danmark

Uppvuxen på Hem prästgård vid Vesterhavet. Som ung änka med tre små barn valde hon författarskapet som levebröd.

Efter ett genombrott 1875 med romanen Havets Datter utgav hon en r (1836-1910), uppvuxen på Hem prästgård vid Vesterhavet. Som ung änka med tre små barn valde hon författarskapet som levebröd. Efter ett genombrott 1875 med romanen Havets Datter utgav hon en roman eller novellsamling varje år ända till några år före sin död. Hon redigerade veckotidningen Vort Hjem 1886—87 och festskriften med anledning av Kvindernes Udstilling 1895. Utöver detta skrev hon i dags- och veckopress.

Litteratur om författaren: ett urval

Anton Andersen: Danske Forfatterinder, 1896

Ulrik Lehrmann: Bevidsthedsdannelsens provins, 1982