Ulla Ryum

1937 - 2022

Danmark

Född på Frederiksberg i Köpenhamn. Hon har katolsk uppfostran, utbildad inom hotellnäringen som kaliskänka.

Hon debuterade 1962 med romanen Spejl som med sin tematik kring splittring, främlingskap och dödsmedvetande placerade henne inom den gryende danska modernismen. Ett stort prosaförfattarskap, en rad dramatiska arbeten, barnteater och baletter följde sedan. Bland de mest kända verken är romanerna Natsangersken, 1963, och Latterfuglen, 1965, berättelserna Jakelnatten, 1967, där Ulla Ryum arbetar experimentellt med starka referenser till myter och sagor. I senare berättelsesamlingar, Tusindskove, 1969, och Noter om idag og igår, 1971, tillgriper hon enklare uttrycksformer.

Hon engagerade sig kraftigt i protesterna mot Vietnamkriget, den nya gräsrotsrörelsen och den könspolitiska debatten vilket bl a uttrycks i en rad skådespel, både för Det Kongelige Teater, radioteatern och Folketeatret i Köpenhamn. Pjäserna handlar om modern krigförings förödelse och offer, den hotande ekologiska katastrofen och motståndets och kärlekens krafter. Seks skuespil, en samling teatertexter, kom ut 1990.

1964-66 var hon lärare på Kunsthøjskolen i Holbæk och åren 1975-78 ordförande i Danmarks Demokratiske Kvindeforbund. Hon har arbetat som regissör på Det Kongelige Teater och vid radio- och TV-teatern. 1987 gav hon ut en rad artiklar och essäer om kvinnors uttrycksformer, Kvindesprog – udtryk og det sete. 1993 blev hon fil doktor på sin avhandling, Dramaets fiktive talehandlinger.

Litteratur om författaren: ett urval

Jørgen Gustava Brandt och Asger Schnack: "Ulla Ryum" i: 80 moderne danske digtere. Præsentation og portræt, 1988

Torben Brostrøm och Mette Winge (red): Danske digtere i det 20. århundrede, bd 4, 1982

Stig Dalager och Anne-Marie Mai: Danske kvindelige forfattere, bd 2, 1982