Barbra Mathilde Ring

1870 - 1955

Norge

Författaren är mest känd för sina barnböcker om Peik och Fjellus. Dotter till hovrättsassessorn Ole Ring från storgården Ring-Stabekk nära Oslo och barnbarnsbarn till författaren Hanna Winsnes. Hon skilde sig efter sitt första äktenskap och var i flera år ensamstående med sin dotter.

Hon var en mycket produktiv litteraturanmälare och författare, debuterade med ungflicksromanen Babbens dagbok, 1904 (på svenska 1919), och skrev i flera genrer, både för vuxna och barn, berömd för sin impressionistiska stil. Som författare värnar hon om bondesamhällets gamla värderingar som släktgemenskap och kärleken till norsk jord och kultur. Som en av de första skrev hon om barnen som skilsmässooffer i den anonymt utgivna Vi fraskilte Barn. Ved et av dem, 1924.

Litteratur om författaren: ett urval

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 2, 1989

Sonja Hagemann: Barnelitteratur i Norge 1850-1914, 1974