Minda Mathea Olava Ramm

1859 - 1924

Norge

Prästdotter från Vestlandet. Som ung var hon med i Skuld, en diskussionsförening för kvinnliga studenter, en föregångare till Nordisk Kvinnesaksforening. Senare var hon kritisk till kvinnosaken. Hon blev cand real 1890 efter studier i fysik och kemi, gifte sig med författaren Hans E. Kinck och fick två döttrar. Längre utlandsvistelser, särskilt i Italien, växlade med översättningsarbete och litteraturkritik.

Debutromanen Lommen (R), 1896, väckte debatt som erotiskt vågad, men den var estetiskt lyckad och som hennes övriga verk, en tidspsykologisk studie av välutbildade kvinnors splittring mellan drifts- och tankeliv. Det lilla författarskapet placerar sig i skärningspunkten mellan naturalism och nyromantik med Fotfestet (R), 1918, som skildrar konfrontationen mellan två livsåskådningar och två generationer.

Litteratur om författaren: ett urval

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 1, 1988