Ellen Frederikke Raae

1885 - 1965

Danmark

Växte upp i en lärarfamilj, bodde i Argentina 1908-09, var 1920-23 gift med redaktören Alfred Raae och blev cand mag 1926 med anställning bl a på Ordbog over det danske Sprog.

Debuten Den anden Kind (R), 1938, som hon senare “strök” ur författarskapet, följdes av en rad realistiska romaner om flytten från landsort till storstad och kvinnornas ofta chockartade möte med männen och sexualiteten. Bag den grønne Laage (R), 1942, berättar om den förtryckta barndomen i landsorten medan Frigørelsen (R), 1949, handlar om två kvinnors psykiska och fysiska resa mellan forntid och nutid och symboliska förening i en enda kvinnogestalt. I Gæsten (R), 1955, vänds anklagelserna direkt mot mannen.

Litteratur om författaren: ett urval

Cai M. Woel: Dansk Litteraturhistorie 1900-1950, bd 2, 1956