Päivi Perttula

1966 -

Finland

Perttula hör till den unga experimentella författargenerationen från 1980-talet. Debutromanen Suhdetta (Förbindelse), 1988, är en antiroman som gör upp med de döda.

Litteratur om författaren: ett urval

Elisabeth Nordgren: "Den finska litteraturens strukturförändringar" i: Nordica, bd 7, 1990