Rauna Paadar-Leivo

1942 -

Finland

Född och bosatt i Inari i Nordfinland. Debuterade vid mogen ålder och är som så många andra samiska författare mer eller mindre självlärd när det gäller att skriva på samiska. I skolan lärde hon sig bara finska.

Det är först och främst som barnboksförfattare hon är känd och hennes första barnbok, Mo gidda boahtä Sápmái, 1988 (Våren kommer till Sameland, 1988), är en modern bearbetning av den samiska kulturens mytiska föreställningsvärld. Hennes vuxenroman Goalsenjärga (ortnamn), 1994, handlar om en nordlig samefamiljs tillvaro under evakueringstiden i Finland mot slutet av andra världskriget.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Rauna Paadar-Leivo gett ut boken Vuoi dan Karenina, 2000.

Litteratur om författaren: ett urval

Harald Gaski: Skriftbilder. Samisk litteraturhistorie, 1998