Helle Nyberg

1942 -

Danmark

Författaren, som är utbildad konstnär, placerade sig genast efter debutsamlingen Jernharpen, 1984, centralt i 1980-talets lyriska förnyelse. Hennes dikter är sammansatta kompositioner, ofta med utgångspunkt i olika livsfaser och med inslag av sydländska eller italienska scener, formade som rituellt färgade förlopp och konstruktioner som reflekteras och belyses på oväntade sätt, intensivt känslofulla och med stillsam humor.

I författarskapet ingår också diktsamlingen Lille dag, 1987, och den både vilda och vackra konstnärsromanen lo, 1995.

Litteratur om författaren: ett urval

Carsten Andersen: "Kunsten som flugtvej". Intervju med Helle Nyberg i : Politiken 30.01. 1996.