Kjerstin Norén

1945 -

Sverige

Född och uppvuxen i Jönköping. Studerade i Lund vid 60-talets slut och blev en central person inom den akademiska vänsterflygeln. Under 1970-talet var hon en av drivkrafterna bakom det framgångsrika feministiska rockbandet Röda Bönor och 1983 gav hon ut kvinnorörelsens samlade visskatt i Kvinnosångboken. I slutet av 1970-talet flyttade hon till Köpenhamn och arbetade som teater- och litteraturkritiker på dagstidningen Information.

Hon debuterade 1979 med den självbiografiska romanen Jag dör av frihet. 1990 gav hon ut den genremässigt svårbestämbara Anna-Klara Larssons lidande och glädje.