Eva-Lena Neiman

1955 -

Sverige

Född i ett arbetarhem i en liten by i södra Dalarna. Hon är journalist, specialiserad på miljöfrågor, något som avspeglas i debuten Som harar dansar (R), 1984. Miljöintressen och barndomens landskap har påverkat personteckningen även i hennes övriga romaner, såsom samtidsromanen Astrid och Ambrosius, 1991. Två aparta personer med en stark längtan efter ord men också efter naturens gåtfulla tystnad företar en klassisk resa från barndomens landsortsstad till storstaden.

Konflikten mellan modernitet och ursprungsnostalgi är ett genomgående tema. I Inneboende (R), 1995, skildrar hon återigen modernitetens dilemma, nutidsmänniskans landsflyktstillvaro i förstadstristessen.

Litteratur om författaren: ett urval

Bo Heurling (red): Författaren själv, 1993