Benthe Østrup Madsen

1931 - 2017

Danmark

Bakgrund i arbetarmiljö. Utbildad sjuksköterska och har arbetat som målare på Den Kongelige Porcelainsfabrik 1971-74. Som författare av agitatorisk arbetarlitteratur om systersolidaritet, klasskamp och arbetslöshet debuterade hon 1974 med prosadikter i arbetarlitteraturantologin Splinterfra hverdagen. Senare kom den dokumentära berättelsen Konflikt, 1977, som skildrar en strejk på porslinsfabriken och därefter avsked. I övrigt har hon givit ut: Håndsrækning (L), 1981, Du er ikke alene, kammerat (D), 1982, och Bittersøde beretninger (D), 1992.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Benthe Østrup Madsen skrivit romanen Røde tråde, 1999, och memoarboken Spor på jord, 2008.

Litteratur om författaren: ett urval

Jutta Bojsen-Møller och Sigurd Kværndrup: Arbejderlitteratur, 1981

Torben Brostrøm och Mette Winge: Danske digtere i det 20. århundrede, bd 5, 1982

Claus Pico Stæhr: Arbejderlitteratur og arbejderrealisme, 1978