Lilly Lundequist

1847 - 1925

Sverige

Lilly Lundequist var dotter till en bokförläggare i Uppsala och författare till dikter, sånger och berättelser, i synnerhet för söndagsskolan.

Litteratur om författaren: ett urval

Lars Aanestad m fl (red): Kristen Sang og Musikk, 1962-65