Emilie Lundberg

1858 - 1889

Sverige

Dotter till en målarmästare i Stockholm. 1877 arbetade hon som skådespelerska i Milano bl a i det av henne själv skrivna dramat Amore ed onore (Kärlek och ära), 1882-83 var hon anställd vid Dramaten i Stockholm.

Hon debuterade 1882 med det historiska skådespelet Frihetsvännerna, skrev dessutom komedien Förlåt mig, 1886, och romanen Ur tvenne verldar, 1885, som tidstypiskt skildrar en kvinnas val mellan kärlek och konst.

Litteratur om författaren: ett urval

Eva Heggestad: Fången och fri, 1991