Aurora Ljungstedt

1821 - 1908

Sverige

Uppvuxen i överklassmiljö, gifte sig 1846 med en chef inom fångvården. Innan debuten 1853 med skräckromanen Hin Ondes hus hade hon skrivit i bl a Aftonbladet under pseudonymen Richard och senare Claude Gérard.

Som en av de första, som skrev kriminalhistorier på svenska, använde hon genren till en vågad tematisering av drift och begär, inte utan ironi över samtidens kvinnouppfattning. Hennes bäst kända berättelser finns samlade i Dagdrifverier och drömmerier. En Jägares historia, 1872, och Onkel Benjamins album, 1872.

Litteratur om författaren: ett urval

Yvonne Leffler (red): Det glömda 1800-talet. Några populära genrer inom svensk prosa och dramatik, 1993

Yvonne Leffler: I skräckens lustgård. Skräckromantik i svenska 1800-talsromaner, 1991

Lars Wendelius: Pengar, brott och andeväsen. En studie i Aurora Ljungstedts författarskap, 1985