Elisabet Larsson

1940 -

Sverige

Efter att i många år ha arbetat som lärare debuterade hon med Förberedelse inför besök av en japan, 1987, en strängt genomkomponerad roman, begränsad till en enda persons splittrade medvetande. Huvudpersonen är en av flera ytliga och utanförstående nutidsmänniskor som författaren ständigt återvänder till. I Bära hand (R), 1990, som beskriver en person vars medvetande och minne luckras upp, accentueras konflikten mellan individ och omvärld genom en medveten kritik av språkets förmåga att skapa substans i nutidens disharmoniska tillvaro. Hennes romanfigurer styrs av osynliga krafter bortom all kontroll. I Öga mot öga (R), 1992, Den sista länken (R), 1994, och Bomullsfåren i makaronifälten (R), 1997, fortsätter hon sin undersökning av den moderna människans standardiserade stumhet och konturlösa tillvaro.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Elisabet Larsson gett ut romanen Intrång, 1999.