Nathalie Larsen

1855 - 1925

Danmark

En fri och frigjord kvinna som både som skådespelare, författare och privatperson praktiserade det moderna genombrottets idéer. Hon levde tillsammans med diktaren Gustav Wied 1887-90, gifte sig 1891 med den norske skådespelaren Valdemar Lippert och skilde sig 1905.

Som författare, skådespelare och administratör medverkade hon i Strindbergs försök att skapa en alternativ “totalteater” i slutet av 1880-talet. Hennes lilla författarskap består av övervägande enaktare som genom en raffinerad impressionistisk replikkonst förtätar det erotiska spelet i en enskild situation. Litterär debut 1884 med enaktaren I Mørkningen.

Litteratur om författaren: ett urval

Pil Dahlerup: Det moderne gennembruds kvinder, 1983

J.C. Normann: "Breve fra Strindberg 1888-1891" i: Ord och Bild, 1925