Amalia Wilhelmina Königsmarck

1663 - 1740

Sverige

Född och uppvuxen i Tyskland. Dotter till Conrad Christoffer von Königsmarck och Maria Kristina Wrangel och från 1689 gift med greve Carl Gustav Lewenhaupt. Liksom systern Maria Aurora Königsmarck och systrarna de la Gardie tillhörde hon vänkretsen kring drottning Ulrika Eleonora d ä.

Några dikter av henne finns i “Der Nordische Weihrauch” (Den nordiska rökelsen) på Uppsala Universitetsbibliotek.

Litteratur om författaren: ett urval

G Elgenstierna (red): Den introducerade Svenska adelns ättartavlor, 1925-36

P Hanselli: Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare, bd 8, 1867

Svenskt Biografiskt lexikon, bd 21, 1975-77