Anna Lise (Nynne) Koch

1915 - 2001

Danmark

Uppvuxen i en högborgerlig miljö där hon tillsammans med sin bror fick privatundervisning. 1934 kom hon in vid Polyteknisk Læreanstalt där hon studerade tills hon 1936 gifte sig för första gången. Tre män och fem barn blev det totalt och då hon debuterade 1950 med romanen Møde med sig selv om danska judar under ockupationen var hon ensamstående mor till tre barn.

Debuten följdes av två populärromaner, Hug en Hæl, 1952, och Tagfat med en drømen slags roman, 1954. Hennes mest betydande insats är arbetet med kvinnoforskning. 1961 anställdes hon på Det kongelige Bibliotek där hon byggde upp en dokumentationscentral för kvinnolitteratur, från 1979 en självständig enhet med namnet KVINFO. Som ledare för KVINFO gav hon ut serien Kvindestudier från 1976 och tidskriften Forum for Kvindeforskning från 1981. Förlaget Melusine startade hon 1984.

Litteratur om författaren: ett urval

Merete Gerlach Nielsen: Der er en verden ved siden af verden, 1985

Karen Syberg: Ved nærmere eftertanke: Nynne Koch ser tilbage, 1999