Ragna Kellgren

1913 - 1994

Sverige

Prästdotter, född i Landskrona. Efter fil mag-examen 1944 kom hon in i kretsarna kring den Kvinnliga Medborgarskolan på Fogelstad, där kvinnor kunde förkovra sig och förbereda sig för olika samhällsuppdrag.

Från debuten I gobelängen, 1960, skapar hon i sina dikter en fantastivärld med den fingerade familjen Nonsen i centrum. Hon låter Sofie Nonsen förmedla livskunskap från Fogelstad och låna drag från ställets rektor Honorine Hermelin. Även de följande diktsamlingarna Runtomkringet, 1961, och Uppror eller Nya lärodikter, 1963, präglas av språklig enkelhet, idérikedom och en optimistisk livsfilosofi. 1977 och 1978 gav hon ut romanerna Elisabet och Clara. Pensionärer på resa under det brutalaste av århundraden och Elisabet och Clara i Vedby, dessutom diktsamlingen Storsjälar, 1978.

Litteratur om författaren: ett urval

Gerda Antti: "Hur någon läser Ragna Kellgren" i: Ord och Bild, nr 6, 1963

Lars Bäckström: Klippbok. Litterärt in i sextitalet, 1965