Nine Christine Gudrun Jönsson

1926 - 2011

Sverige

Dotter till Gottfried Jönsson, facklig ombudsman och Betty Jönsson, målarinna. Hon slutade gymnasiet för att ägna sig åt teater och film. Då hon debuterade som författare hade hon gift sig med fil dr Paul Lindblom och lämnat teatern.

Hennes första roman, Vanhävd i Paradiset, 1960, är en “Orestiad” om en gård och dess människor, en mörk berättelse om olycka och vanmakt bland utsatta. 1983 kom Djävulens anhang som är sista delen i en trilogi (de övriga två är De som teg och led, 1976, och Arbete för världen, 1978) om socialismens framväxt i industrialismens spår i Europa. Autentiskt material hade hämtats från släktens liv som lantarbetare i Skåne och kampen för samhällsförändringar. Tillsammans med sin man gav Nine Jönsson ut två biografier: Politik och kärlek, 1987, om den socialdemokratiske politikern och ideologen Gustav Möller och journalisten och socialreformatorn Else Kleen, en biografi med närgångna porträtt i engelsk Life-and Letters-tradition, och Lilla Ljuva Viva, 1995, om den svenske politikern Hjalmar Brantings mor.