Anna Johannesdotter

1878 - 1906

Sverige

Lämnade i mitten av 1890-talet landsbygdens pigtillvaro för att bli hembiträde i Stockholm. I samband med Stockholmsutställningen 1897 blev hon prostituerad och registrerades kort därefter hos polisen. På en reportageresa till Sveriges kvinnofängelser lär journalisten Hedvig av Petersens känna henne. Hon är då döende i tbc, men har skrivit berättelsen om sitt liv i en självbiografi, som hon överlämnar till sin nya vän och hjälpare. 1907 ges den ut med titeln Den undre världen av Hedvig af Petersens goda vän, kritikern Klara Johanson.

Litteratur om författaren: ett urval

Rebecka Lennartsson: Malaria urbana: om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900, 2001