Grethe Stenbæk Jensen

1925 - 2009

Danmark

Född i en västjylländsk frireligiös småbrukarfamilj. Hon slutade skolan efter sjunde klass, blev sedan hemmafru och politiskt engagerad i Kampagnen mod Atmomvåben och SF. Efter att ha fått läkarordination för psykiska problem började hon 1971 att arbeta på ett äggpackeri och skrev därefter dagboksromanen Konen og æggene, 1973, om en kvinnlig outbildad arbetares tröstlösa och nedbrytande arbete. Romanen, som gjorde henne till en känd arbetarförfattare och skapade diskussion om genren, följde hon upp med berättelser om västjylländska arbetarkvinnors liv, Waterloo retur. 10 beretninger (N), 1979, och Martha. Martha! (R), 1980.

Med den delvis självbiografiska romanserien om småbrukarflickan Theas liv från andra världskriget till EU-omröstningen 1972 har hon beskrivit sin barndomsmiljö: Thea, 1984, Dagen lang, 1985, Ud af stedet, 1987, Med tiden, 1990. På samma vis är Anes bog (R), 1992, och Kære faster (R), 1994, dokumentärskildringar av kvinnoliv på landsbygden.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria gav Grethe Stenbæk Jensen ut boken Angående Gudrun, 1998.

Litteratur om författaren: ett urval

Michael Bruun Andersen m fl (red): Dansk lLitteratur:historie, bd 8, 1985

Jutta BojsenMøller och Sigurd Kværndrup: Arbejderlitteratur, 1981

Torben Brostrøm och Mette Winge: Danske digtere i det 20. århundrede, bd 5, 1982