Mariaana Jäntti

1953 -

Finland

Jäntti har hittills endast givit ut den avantgardistiska debutromanen Amorfiaana, 1986. Som titeln antyder används den modernistiska romanens metoder och klichéer till att skapa en privat, absurd och grotesk värld, en berättarteknisk formlöshet där allting flyter. Hon undersöker fysiken och existensen, utforskar livets och frihetens gränser, kritiserar småborgerlighet och likriktning. Denna modernism innebär ett sökande efter nya möjligheter och politiska synpunker.

Litteratur om författaren: ett urval

Elisabeth Nordgren: "Den finska litteraturens strukturförändringar" i: Nordica, bd 7, 1990