Hanne Irgens

1792 - 1853

Danmark

Dotter till en konkursad plåtslagare i Köpenhamn, var institutionsföreståndare i Næstved 1815-45 och lämnade bidrag till tidskrifter. Hon debuterade med den gotiska romanen Familien von Heidenforsth 1-3, 1820-22 och gav sedan ut diktsamlingen Orfania, 1822, och lustspelet Moses i Tønden, 1822. Utöver tre novellsamlingar kom på 1830-talet två längre berättelser, Maren, Hersilia og Theckla, 1837, och De Holmer, 1838.

Litteratur om författaren: ett urval

Steffen Auring m fl (red): Dansk litteraturhistorie, bd 5, 1984

Vibeke Blaksteen: "Variationer over dyd og kvindelighed. En analyse af Elisabeth Hansens og Hanne Irgens' forfatterskaber" i: Edda, 3, 1980