Sandra Margaretha Holm

1943 - 1987

Danmark

Kom från Luleå till Danmark 1964. Utbildade sig på Den grafiske Højskole, arbetade som lärare och frilansmedarbetare på Danmarks Radio och var från 1964 till 1972 gift med författaren Sven Holm. Hon debuterade 1969 med en samling mytiska prosatexter, Barnsliga slagsmål, som kom ut både i Sverige och Danmark. De täta, bildrika texterna kretsar kring upplevelser av graviditet och död medan föreställningar om släkt och föräldrar virvlar runt i den unga kvinnoröstens berättelse. Starka kroppsupplevelser överväldigar och skapar en diktens vision. Ett overkligt och mytiskt kvinnouniversum blir till.

Även den tvåspråkiga diktsamlingen Indlandsbilleder, 1973, och den danska At kalde dyrene sammen, 1975, blir till mellan det medvetna och det undermedvetna, mellan nordiska livsmönster och kulturer och med en ny språklig djärvhet och grotesk humor i uppfattningen av kön och kärlek. I romanen Har jeg været her før, 1978, beskrivs ruset, orgasmen, traditionerna i konsten och vardagens banala intryck som en förutsättning för det konstnärliga arbetet. Sandra Holms korta författarskap aktualiseras av 1980- och 1990-talets unga experimenterande kvinnoprosa.

Litteratur om författaren: ett urval

Anne Marie Bjerg: "Vi rådner hurtigere uden dans" i: Luftskibet, nr 1, 1981

Åke Leif-Lundgren och Bert Linné  (red): "Sandra Holm" i: Spåret lockar vid källan, 1997

Anne-Mari Mai och Stig Dalager: Danske kvindelige forfattere, bd II, 1982

Anne Birgitte Richard: Kvindeoffenlighed 1968-1975, 1978