Sofia Hjärne

1780 - 1860

Finland

Forfättaren var friherrinna. Enligt vissa källor medverkade hon till att Sveaborg, fästningen utanför Helsingfors, utan kamp överlämnades till ryssarna under Finska kriget 1808-09. En av de tidigaste litterära salongerna i Finland samlades runt henne.

1831 gav hon anonymt ut Tawastehus Slott, En Romans fira Birger Jarls af Bjelbo tidehwarf (L). Det är en romantiskt berättelse om Birger Jarls systers olyckliga kärlek till en finsk hövding, baserad på en folksägen. Sofia Hjärne skrev anonyma dikter till kalendrar och tidningar och översatte två skådespel.