Elisabeth Pedersdatter Heeboe

1643 - 1703

Danmark

Dotter till prästen Peder Claussen Fanøe. Hon blev änka 1667, skrev 1687 Enckens Suck- og Sang-Offer och 1688 Aandelig Brude-Harmonie, som placerar henne i 1600-talets andaktslitterära kvinnotradition. Av samtiden berömdes hon i många hyllningsdikter.

Litteratur om författaren: ett urval

Jens Hougaard m fl (red): Dansk Litteraturhistorie, bd 3, 1983

Anders Mailing: Dansk Salmehistorie, bd 8, 1978