Rinna Frederikke Elisabeth Hauch

1811 - 1896

Danmark

Hennes far som dog tidigt var polismästare i Helsingör och hon växte upp hos mostern Henriette Wulff på Petersgård vid Kallehave. Som 17-åring gifte hon sig med den 21 år äldre diktaren Carsten Hauch och blev mor till åtta barn. Mellan födslarna skrev hon två romaner, utgivna av Carsten Hauch, Tyrolerfamilien, 1840, och huvudverket Frue Werner, 1844, om kvinnoidentitetens ursprung i mor-dotter-symbiosen. På äldre dagar var hon medlem i Dansk Kvindesamfund och socialdemokraterna.

Litteratur om författaren: ett urval

Steffen Auring m fl (red): Dansk litteraturhistorie, bd 5, 1984

Georg Brandes: "Rinna Hauch" i: Samlede Skrifter, bd 2, 1899

Stig Dalager och Anne-Marie Mai: Danske kvindelige forfattere, bd 1, 1982