Sonja Hauberg

1918 - 1947

Danmark

Växte upp på en gård på Nordsjälland och senare i Skovshoved samt studerade jämförande litteratur vid Köpenhamns universitet. Samtidigt gav hon ut dikter, noveller och artiklar. Hon fanns med i kretsen kring tidskriften Vild Hvede och var med i Unge Kunstneres Klub. Hon gifte sig andra gången med konstnären Richard Mortensen. Deras son Finn Hauberg Mortensen har skrivit om sin mor i Danske Digtere i det 20. århundrede, 1981. Hon dog 29 år gammal i tyfus som hon ådragit sig under en författarkonferens i Finland.

Med sitt avslöjande av en modersfixering visar debutromanen Hvad vil du mig?, 1942, på författaren som en lovande psykologisk realist. Uppväxtromanen Syv år for Lea, 1944, (Sju år för Lea, 1945), om en flicka som förlorar barndomsparadiset på landet, gymnasietidens pluggande och ungdomens upplevelser av livets meningslöshet väckte debatt och blev en klassiker. Utöver dessa skrev hon den formmässigt experimenterande och symbolladdade romanen April som kom ut postumt 1961. Gemensamt för författarskapets romaner och teaterpjäsen Ebbe Skammelsøn, 1945, är skildringen av kvinnan som är splittrad mellan två män i sin längtan efter kärlek.

Litteratur om författaren: ett urval

Torben Brostrøm och Mette Winge: (red): Danske Digtere i det 20. århundrede, bd 3, 1981