Gunilla Grubb

1692 - 1729

Sverige

Dotter till Stockholmsköpmannen Michael Grubb och hans hustru Catharina Sohm. 1716 gifte hon sig med sin kusin Nils Grubb och fick fem barn.

Gunilla Grubb, som hade kontakt med radikalpietistiska och herrnhutiska kretsar och skrev en rad psalmer i Andeliga Wijsor från 1739 och i Sions Sånger, 1743, är ett exempel på den framträdande roll kvinnor kunde spela inom de nya pietistiska väckelserörelserna.

Litteratur om författaren: ett urval

Karin Dovring: Striden kring Sions Sånger och närstående sångsamlingar, 1951

Artiklar om författaren