Amalia Fahlstedt

1853 - 1923

Sverige

Fahlstedt växte upp i en medelklassmiljö i Stockholm. Då familjen efter faderns död fick ekonomiska problem utbildade hon sig till lärare och startade tillsammans med en av sina systrar en skola för mindre barn. Strindberg uppmuntrade hennes författarambitioner och sörjde för att debutboken I flygten (N) kom ut 1883. I den, liksom i novellsamlingen Ax och halm, 1885, tas kvinnornas liv upp till kritisk diskussion.

Litteratur om författaren: ett urval

Eva Heggestad: Fången och fri, 1991

Eva Heggestad: "Utopier och strategier: Amalia Fahlstedts 1880-talsnoveller" i: Ulla Wikander, Christina Carlsson Wetterberg (red): Det evigt kvinnliga, 1994

Bengt Hildebrand (red): Svenskt biografiskt lexikon, bd 15, 1956

Ann-Lis Jeppsson: Tankar till salu, 1981