Sigrid Elmblad

1860 - 1926

Sverige

Född i medelklassmiljö i Stockholm. Gifte sig 1888 med operasångaren Johannes Elmblad och fick två döttrar. Hon var verksam som översättare och medarbetare på Dagens Nyheter 1887-96 och debuterade 1883 under pseudonymen Toivo med dikten I hägn som såldes till förmån för Hemmet för värnlösa kvinnor. 1885 kom Vind för våg, en samling dikter, noveller och dramatiska skisser som bl a tematiserar kvinnans val mellan kärleken och konsten.

Litteratur om författaren: ett urval

Eva Heggestad: Fången och fri, 1991

Bengt Hildebrand (red): Svenskt biografiskt lexikon, 1950