Maja Ekelöf

1918 -

Författaren gav 1970 ut dagsboksromanen Rapport från en skurhink. Till dess hade hon försörjt sig som städerska och uppfostrat fem barn. Rapport från en skurhink, som kom ut nästan samtidigt i Sverige, Danmark, Norge och Finland, blev stilbildande för 70-talets rapportgenre vars mål var att “göra det personliga politiskt” dvs sätta in den privata bekännelselitteraturen i en offentlig dokumentarisk miljö för att därmed ge den den kritiska undersökningens sanningsvärde.

Litteratur om författaren: ett urval

Maja Ekelöf och Tony Rosendahl: Brev, 1973

Annika Olsson: Att ge den andra sidan röst: rapportboken i Sverige 1960-1980, 2002

Per Rydén: "Men vem städar i Thélème?" i: Solskensolympiaden, 1994