Karin Valborg Ek

1885 - 1926

Sverige

Växte upp i en läkarfamilj i Stockholm med en engelskfödd mor, som lärt sig svenska inför giftermålet. Dottern gjorde ett skoluppehåll för att vårda modern, som dog tidigt i cancer. Därpå följde seminariestudier tillsammans med Harriet Löwenhjelm och Elsa Björkman på Anna Sandströms skola. Gifte sig efter en kort tid som lärare med litteraturdocent Sverker Ek i Göteborg. Första sonen dog åtta veckor gammal. Bland de övriga fyra barnen fanns Anders Ek, som blev känd karaktärsskådespelare. Karin Ek dog i samma sjukdom och vid samma ålder som modern.

Debutboken Dikter av Karin Lindblad utkom under moderns dödsår 1904. Den kostbara hvilan (L) inleder 1914 ett moget författarskap med formsäkra dikter om kärlek och sorg. Minnet av ung, klassöverskridande kärlek är bakgrunden till romanen Gränsen från 1918. Het och ångestfylld kärlekslyrik finns i Idyll och elegi, 1922, där förhållandet med Pär Lagerkvist satt spår. Karin Ek fick en ny och uppskattande manlig läsekrets, då hon mot slutet skrev en mer återhållsam poesi i Död och liv, 1925. Hon redigerade antologin Ur svenska dikten i tre band 1921 och gav dessutom ut Fredmansgestalten, 1915, en inspirerad analys av Bellmans poesi.

Litteratur om författaren: ett urval

Kerstin Berggren: Så nära varandra, 1965

Peter Björkman: "Analys av tre författarinnors verk: Karin Ek, Gunhild Tegen, Eva Neander", 1991