Marianne Ehrenström

1773 - 1867

Sverige

Växte upp i Zweibrücken och Stralsund där hennes far var kommendant. Studerade musik hos abbé Vogler och Clementi och deklamation hos skådespelaren J.M. Monvel. Från 1792 och fram till sitt giftermål 1803 var hon hovdam hos drottning Sophia Magdalena och en berömd sopran i Stockholms kulturkretsar, besjungen av de gustavianska diktarna. Hon var medlem i Musikaliska Akademien och Konstakademien.

Marianne Ehrenström skrev en rad artiklar om svenskt kulturliv i utländska tidningar och har därmed lämnat efter sig värdefulla upplysningar om kulturlivet under Gustav III:s tid. En del av hennes minnesanteckningar har offentligtgjorts i A. Ahnfelts Ur svenska hofvets och aristokratiens lif, 1880-83.

Litteratur om författaren: ett urval

H. Schück: Den sista gustavianska hofdamen, 1919