Emmy Drachmann

1854 - 1928

Danmark

Författaren har i Erindringer, Barndom og Ungdom indtil 1883, 1925, skrivit om den svåra balansgången mellan vardagsliv och bohemliv i den tidens konstnärskretsar. Hon var en berest och språkkunnig författare och översättare. Hon föddes i en välbärgad borgerlig miljö och hennes förälskelse i diktaren Holger Drachmann, och dennes förälskelse i hennes storasyster Polly, förde efter ett både romantiskt och dramatiskt förlopp till att hon 1879 blev diktarens andra hustru. Hon blev hans musa och hans stöd till dess att samlivet upphörde och de slutligen skildes 1903. Utöver memoarboken har hon skrivit några romaner.