Marianna Debes Dahl

1947 -

Färöarna

Författaren är dotter till en läkare i Tórshavn och började som 12-åring på internatskola. Efter ett år som utbytesstudent i USA och litteraturstudier i Köpenhamn, tog hon lärarexamen på Färöarna 1975. Sedan dess har hon varit folkskole- och högskolelärare liksom museipedagog vid Føroya Nátturugripasavn, Färöarnas Naturmuseum. Hon varit ledare för författarföreningen, är sedan 1960-talet aktiv på vänsterflygeln och var 1983-93 litteraturanmälare vid den kommunistiska tidningen Fríu Føroyar. Hon är gift med en seminarielärare, läroboksförfattare och förläggare, och mor till två barn.

Marianna Debes Dahl vann en barnbokstävling med Burtur á heiði (Ute på heden) 1975 och har skrivit en lång rad barn- och ungdomsböcker som, i likhet med senare romaner, fokuserar på motsättningen mellan landsbygd och stad. De mest betydande verken i hennes författarskap är Lokkalogi (Den första elden) (R), 1984, Onglalag (= ett redskap att räta ut fiskekrokar med) (R), 1986, Faldalín (Kvinna), (R), 1988 och den historiska romanen Vívil, där det kapitalistiska samhällets mansnormer står tillbaka för socialistiska och kvinnliga kulturvärderingar. 1997 kom självbiografin Úti á leysum oyggjum (Ute på lösa, dvs flytande, öar).

Litteratur om författaren: ett urval

Malan Marnersdóttir (red): Vinalagið, náttúran og samfelagið (Vänskapen, naturen och samhället), 1994

Helena D. á Neystabø: "Kvinnulagna ella politisk lagna" (kvinnogestalter eller politiska gestalter) i: Kvinnutíðindi, nr 1-2, 1989

Rithøvundabókin (Författarboken), 1995