Helga Bergvall

1907 - 1978

Sverige

Född på en gård i Uppland och kom som 14-åring till Stockholm tillsammans med sin mor. Innan hon avled hann hon skriva trilogin Jungfru Skär, 1975, Jungfru vart tog du vägen?, 1976, och Livslögnen, 1978, som väckte stor uppmärksamhet. Hon skildrar moderns liv i fattigdom, faderns våldsamhet, sexualitet och alkoholmissbruk och dotterns kamp för ett bättre öde. Den sena debuten skedde först sedan hon refuserats, skrivit om och tagit en korrespondenskurs i konsten att skriva.

Helga Bergvalls författarskap var ett av flera viktiga svar på 1970-talets intresse för kvinnohistoria. Förutom ett flertal andra utmärkelser fick hon motta ett pris av Samfundet De Nio.

Litteratur om författaren: ett urval

Kristina Lundgren och Enel Melberg: "70-talets arbetarförfattarinnor" i: Eva Adolfsson m fl (red): Vardagsslit och drömmars språk, 1981