Siv Arb

1931 - 2015

Född i Göteborg, uppvuxen på barnhem och hos äldre släktingar på landet. Efter studier bl a på Kvinnliga Medborgarskolan på Fogelstad avlade hon fil. kand.examen. Hon har varit gift två gånger och har från det senaste äktenskapet en dotter. Under 1960- och 70-talen spelade hon en viktig roll för spridningen av anglosaxisk litteratur, bl a Sylvia Plath, vars dikter hon översatte 1975. 1962-64 gav hon ut tidskriften Rondo, startade 1967 Författarcentrum och tog initiativ till den första årliga Poesidagen i Gamla Riksdagshuset 1973.

Hon debuterade 1959 på Metamorfos, 1950-talsdiktarnas förlag, med diktsamlingen Växt mot vinden som följdes av lyrikbanden Kollisioner, 1967, och Burspråk, 1971. I Dikter i mörker och ljus, 1975, och Underbara himlen, 1978, bearbetar hon svåra barndomsupplevelser och själsliga kriser. I Livs levande, 1984, finns såväl vilja till försoning som bakomliggande smärta. I Växelbruk 1950-75 med Mellan himmel och jord 1976, 1977, som innehåller prosa, dikter, kritik och fotografier, i Ingens början. Dikter och bilder 1959-1989, 1990, och i Nattens sömmerskor. Dikter och bilder 1990-93, 1994, komponerar hon in bildcollage för att bryta “genrernas tyranni”. Som förebild för senare kvinnliga författare är Siv Arb en språkmedveten och politiskt engagerad författare som alltid varit feminist.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Siv Arb gett ut Minnets knivar. Dikter och bilder, 2001.

Litteratur om författaren: ett urval

Gunnar Harding: "Poesi är att överlämna energi" interview med Siv Arb i: Vi, nr 1, 1981

Bo Heurling (red): Författaren själv, 1993

Eva Runefelt: Forord til Siv Arbs Ingens början, 1990