Ingrid Andersson

1918 - 1994

Sverige

Född i arbetarmiljö i Norrland, debuterade som 57-åring med Två berättelser om forna tiders folkliv och människoöden i sydöstra Norrland.

Hennes vilja att bevara en utdöende kultur åt eftervärlden präglar hennes författarskap som också innehåller självbiogafm Barnet. Bland timmerflottare på Lövudden, 1979, och den populära Ensamheten, 1976, en roman som debatterar äldreomsorgen.

Litteratur om författaren: ett urval

Kristina Lundgren och Enel Melberg: "70-talets arbetarförfattarinnor" i: Eva Adolfsson m fl (red): Vardagsslit och drömmars språk, 1981