Print artikeln

Nordisk Kvinnolitteratur på SDU

Skriven av: Anne Marie Mai |

Välkommen till Nordisk kvinnolitteratur på SDU

Nordisk kvinnolitteratur har flyttat in i nya omgivningar vid Syddansk Universitet, som kommer att inrymma verket i framtiden. En grupp forskare från Syddansk Universitet ska redigera nytt material till den stora sajten.

Nordisk kvinnolitteraturhistoria skapades som bok i fem volymer under perioden 1993 till 1998. 2017 utökades den med en sjätte volym om ny nordisk litteratur.

Hela boken är digitaliserat och det är lätt att söka information om författare, perioder, teman och biografisk information.

Genom åren har många använt sig av den gratis och fria tillgången till verket, och vi har valt att låta det gamla verket bestå i sitt tidigare digitala format. Men vi kommer att lägga till nya artiklar och forskningsnyheter på webbplatsen på dessa sidor.

Alla som är intresserade är välkomna att skriva till redaktionen med idéer.