Webbplatsen omfattar över 200 artiklar om nordisk litteratur under 1000 år. Du får tillgång till sammanlagt 825 författarskap. Merparten av artiklarna är analyser av stora, välkända författarskap. Men de mindre och okända finns också med.
Bland artiklarna hittar du också artiklar som ger en översikt över en viss tidsperiod. Eller som belyser litterära teman och genremässiga tendenser under olika tider i historien.

Filter Dölj filterVis filter

 

1000-1800
1000-1100
1100-1200
1200-1300
1300-1400
1400-1500
1500-1600
1600-1700
1700-1800
1800-1900
1800-1810
1810-1820
1820-1830
1830-1840
1840-1850
1850-1860
1860-1870
1870-1880
1880-1890
1890-1900
1900-1960
1900-1910
1910-1920
1920-1930
1930-1940
1940-1950
1950-1960
1960-2020
1960-1970
1970-1980
1980-1990
1990-2000
2000-2010
2010-2020
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Äktenskap
Döden
Emancipation
Feminism
Historia
Humor
Kärlek
Könsroller
Kristendom
Kvinnlighet
Kvinnorollen
Lärda kvinnor
Moderskap
Naturen
Politik
Salongskultur
Sexualitet
Vardagslivet
Grå Zone (Kaktussen). Julie Nord, 2015.